Hf DSF5715

Vi passer på barn og unges rettigheter

Barneombudet skal fremme barns interesser i samfunnet og følge med på utviklingen av barns oppvekstkår. Vi skal spesielt følge med på at barns interesser blir ivaretatt i lovgivningen og at Norge overholder FNs barnekonvensjon.

Barneombudet er uavhengig.

BY Alexandra Gjerlaugsen DSC04105 150ppi

Barneombudet

Inga Bejer Engh

Inga Bejer Engh er barneombud. Hun er jurist, og har tidligere jobbet som dommer og statsadvokat. Sammen med henne jobber det cirka 20 personer som gir ombudet råd om medvirkning, skole, barnevern, skilsmisse, mobbing og andre tema som er viktige for barn. Engh skal være barneombud frem til 2024.

Dette er våre satsingsområder i perioden 2019-2021

  • 1 Arbeide for å forebygge utenforskap blant barn og unge
  • 2 Arbeide for best mulig psykisk helsehjelp til barn og unge
  • 3 Arbeide for å bedre situasjonen for barn og unge i barnevernet
  • 4 Arbeide for en tryggere digital hverdag for barn og unge

Hva gjør Barne­ombudet?

Barneombudet har flere virkemidler for å løse vårt mandat:

1. Overvåkning

Overvåking bruker vi for å samle og bearbeide kunnskap gjennom informasjon fra barn og unge, forskning på området, møter med organisasjoner, innsyn i enkeltsaker og medvirkningsprosesser med barn og unge. På bakgrunnav dette lager vi rapporter og annen skriftlig dokumentasjon som vi bruker overfor politiske myndigheter og samfunnet for øvrig.

2. Påvirkning

Påvirkning bruker vi for å gi informasjon om Barneombudets syn i faglige spørsmål - gjennom møter med offentlige myndigheter og politikere, høringssvar, brev til offentlige myndigheter, innspill til offentlig nedsatte utvalg, anmodninger om tilsyn, innspill i høringeri stortinget, og ellers gjennom vårt kommunikasjonsarbeid

3. Opplæring

Opplæring bruker vi for å bidra til at offentlige myndigheter skal ha nødvendig kunnskap om barnekonvensjonen. Dette gjør vi gjennom foredragsvirksomhet om barnekonvensjonen, nettsider som gir informasjon om barns rettigheter og samarbeid med aktører som kan bidra til å spre informasjon om barns rettigheter.

4. Veiledning

Veiledning bruker vi for å bidra til at privatpersoner, fortrinnsvis barn og unge, skal kunne ha noen å henvende seg til om de ikke opplever å bli hørt av offentlige myndigheter.

Barneombudet behandler ikke enkeltsaker, men vi svarer på alle henvendelser fra privatpersoner der vi veileder og henviser til riktig instans.

Vi passer på barnekovensjonen

Vet du hva barne­konvensjonen er?

En av våre viktigste oppgave er å passe på at de som bestemmer i Norge følger barnekonvensjonen.

Lær mer om barnekonvensjonen 
Hf barneombudet 20 nr 24
Hf barneombudet 20 nr 27

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer