Barns medvirkning

Barn og unge er våre eksperter, og deres erfaringer er en viktig kilde til informasjon for oss i vårt arbeid.

Vi arrangerer jevnlig ekspertmøter om aktuelle tema, der vi henter inn barn og unges erfaringer. Dette gjør vi enten i samtale med den enkelte, eller i gruppesamtaler.

I tillegg har vi møter med for eksempel barne- og ungdomsråd, og besøker skoler og andre institusjoner for å få innspill fra barn og unge selv.

Vi involverer også barn og unge når vi ansetter medarbeidere hos Barneombudet, og i arbeidet med planer og strategier.

I dette arbeidet bruker vi metoder fra vår egen «Medvirkningshåndbok». Denne håndboken kan alle bruke, og du finner den i lenkefeltet under.

Barneombudets rolle i barns medvirkning er også å bidra til at barn og unge blir hørt av andre offentlige instanser, og å sørge for at vi har et regelverk som ivaretar dette

Hf barneombudet 20 nr 28
Hf barneombudet 20 nr 02

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer